Website JiPfoundation

www.jipfoundation.nl

Een website voor de JiPfoundation met als doel een mooi overzicht te hebben van alle lopende en afgeronde projecten en dat voor iedereen inzichtelijk te maken.