vgogh1johannedeheus1    vgogh3johannedeheus3  vgogh4johannedeheus4  vgogh5johannedeheus5

Van Gogh National Park

APPM

Een verkennende reis door het Brabantse landschap met een echte kenner, op zoek naar scenes uit de schilderijen van Van Gogh, leverde concrete bekende en onbekende locaties op om te fotograferen.

Voor het bidbook voor de ontwerpwedstrijd verkiezing Nationale Parken van Wereldklasse maakte ik aan de hand van vijf thema's, met bijbehorende schilderijen deze foto's voor Van Gogh National Park.

Van boven naar beneden:
samenspel tussen land en water
- Knotwilg 1882

uitgestrekte bossen en vele vennen
- Laan met populieren

(cultuurhistorie agrarische context
- Populierenlaan in herfst)

droge zandverstuiving en naaldbos
- Treurboom in grasveld

landschap en verbinding met de stad
- Sterrennacht 1889